Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Thuận Thành

   28-10-2022

About us         

            HTT Pharmaceutical Co., Ltd was established on 2000 as an individual company offering Pharmaceutical products distribution in the whole Vietnam. We imported goods from England, USA, Australia, China, Korea and so on. Some of the popular products in Vietnam such as Babycom, Cefazolin Sodium, Conprosta, Tamipool inj, Hepadif inj, Hepadif cap, Nilogrin, Daedox, Gennitrekson, Bluever Unexon inj, Ukcin, U-chu Loratadine, Mezinet, Mexalon, Con-you Hemo Dexalife, Hemrovit H5000, Gold-max, Ukcef, etc. are consumed vastly, helping us to be recognized by our clients.
            With the goal of sustainable development and implementation of social responsibility, our company has been contributing to the support organization (associate) research and development of new technologies in the pharmaceutical industry
            HTT pharmaceutical products has been successfully dominated the domestic market share, earning customers’ trust and loyalty.
Our duty
      Becoming the pride in Pharmaceutical field in Vietnam
      Providing the high quality products and Health services to our clients
      Building up and developing the high-quality team as well as professional working environment.
      Committing to do our best in social responsibility.
Our core values    
            HTT pharmaceuticals commitment is to become better everyday for both products and services that we offered to our customers. We achieve this by continuing working with our customers, listening to them to understand well our customers needs and expectations. We build relationships based on integrity, responsiveness and excellent communications.
Our vision
            To become an industry recognized leader in Vietnam and top 20 companies in Asia for Pharmaceutical and Medical Equipment distribution and investment.
            Our company is out to penetrate into the overseas markets and reach for “win-win” situation together with foreign agents. Pursuing the idea of “Making more people live better” we are ready to supply high-quality products and high-class services.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Công ty TNHH Dược Phẩm Hiệp Thuận Thành được thành lập vào năm 2000 như là một công ty cá nhân cung cấp sản phẩm dược phẩm phân phối trên toàn Việt Nam. Chúng tôi nhập khẩu hàng hóa từ Anh, Mỹ, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc. Một số sản phẩm phổ biến tại Việt Nam như Babycom, Cefazolin Sodium, Conprosta, Tamipool inj, Hepadif inj, Hepadif nắp, Nilogrin, Daedox, Gennitrekson, Bluever Unexon inj, Ukcin, U-chu Loratadine, Mezinet, Mexalon, Con-you, Hemo Dexalife, Hemrovit H5000, gold-max, Ukcef, ...... được phân phối khắp nơi, giúp chúng tôi được công nhận bởi các khách hàng của chúng tôi. 
Với mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội, công ty chúng tôi đã và đang đóng góp cho tổ chức hỗ trợ (liên kết) nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới trong ngành công nghiệp dược phẩm .Dược phẩm HTT đã được thành công thị phần trong nước, chiếm được lòng tin và sự trung thành của khách hàng.
  Nhiệm vụ của chúng tôi
      -Trở thành niềm tự hào trong lĩnh vực dược phẩm tại Việt Nam
      -Cung cấp các sản phẩm chất lượng và dịch vụ y tế cao cho khách hàng của chúng tôi
     - Xây dựng và phát triển đội ngũ chất lượng cao cũng như môi trường làm việc chuyên nghiệp .
      -Cam kết làm hết sức mình trong trách nhiệm xã hội .
 Giá trị cốt lõi của chúng tôi
         Dược phẩm HTT cam kết là phục vụ ngày một tốt hơn về sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi . Chúng tôi đạt được điều này bằng cách tiếp tục làm việc với các khách hàng của chúng tôi, lắng nghe họ để hiểu rõ nhu cầu khách hàng và kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ dựa trên tính toàn vẹn, đáp ứng và thông tin liên lạc tuyệt vời.
 Tầm nhìn của chúng tôi
        Để trở thành một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp được công nhận tại Việt Nam và top 20 công ty ở châu Á cho dược phẩm và thiết bị y tế phân phối và đầu tư.
        Công ty chúng tôi thâm nhập vào thị trường nước ngoài và tiếp cận với tinh thần " win-win " cùng với các đại lý nước ngoài. Theo đuổi ý tưởng " Làm nhiều người sống tốt hơn " , chúng tôi sẵn sàng cung cấp sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ cao cấp .

 

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

02462662610